Schematizmus banskobystrickej diecézy
26.11.2020

Farnosť: Banská Bystrica - Belveder