Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

Farnosť: Banská Bystrica - Podlavice