Schematizmus banskobystrickej diecézy
23.11.2020

Farnosť: Banská Bystrica - Stará Sásová