Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

Farnosť: Banská Bystrica - Radvaň