Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

Farnosť: Vígľašská Huta - Kalinka