Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Farnosť: Vígľašská Huta - Kalinka