Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

Farnosť: Partizánske 3 - Šimonovany