Schematizmus banskobystrickej diecézy
28.1.2021

Cirkevná základná škola sv. Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Ipeľské Predmostie