Schematizmus banskobystrickej diecézy
28.1.2021

Cirkevná základná škola sv. Alžbety s vyučovacím jazykom maďarským - Bušince