Schematizmus banskobystrickej diecézy
28.1.2021

Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským - Plášťovce