Schematizmus banskobystrickej diecézy
28.1.2021

Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Šahy