Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Diecézny školský úrad, Banská Bystrica