Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene