Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene