Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa, biskupa, Banská Bystrica