Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa, biskupa, Banská Bystrica