Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Pápežské misijné diela, Banská Bystrica