Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Centrum voľného času na Kapitulskej ulici - Banská Bystrica