Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Centrum voľného času na Kapitulskej ulici - Banská Bystrica