Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.