Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.