Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

ThDr. Pavol Párničan