Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

ThLic. Vladimír Slovák