Schematizmus banskobystrickej diecézy
26.11.2020

Mons. ThLic. Jozef Štrba