Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

Mons. ThLic. Jozef Štrba