Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

ThLic. Ján Viglaš