Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

SSDr. Blažej Štrba, PhD.