Schematizmus banskobystrickej diecézy
24.1.2021

SSDr. Blažej Štrba, PhD.