Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Mgr. Boris Brutovský