Schematizmus banskobystrickej diecézy
26.11.2020

ThLic. Michal Baláž