Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

ThLic. Andrej Darmo, Th.D.