Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

ThLic. Andrej Darmo, Th.D.