Schematizmus banskobystrickej diecézy
30.11.2020

Mons. ThLic. Vladimír Farkaš