Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Mons. ThLic. Vladimír Farkaš