Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Mons. Mgr. Ján Bednár