Schematizmus banskobystrickej diecézy
24.1.2021

MUDr. ThLic. Jozef Dömény, SDB