Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

MUDr. ThLic. Jozef Dömény, SDB