Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.