Schematizmus banskobystrickej diecézy
24.1.2021

ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.