Schematizmus banskobystrickej diecézy
24.1.2021

ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.