Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.4.2021

MUDr., Mgr. Štefan Paľúch, diakon