Schematizmus banskobystrickej diecézy
24.1.2021

MUDr., Mgr. Štefan Paľúch, diakon