Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

SSDr. Pavel Vilhan, PhD.