Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

Mgr. Róbert Režný, CSsR