Schematizmus banskobystrickej diecézy
26.11.2020

Mgr. Pavol Škovránek, diakon