Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Kongregácia Dcér Božskej lásky - Mariánky