Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentky