Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.4.2021

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentky