Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi