Schematizmus banskobystrickej diecézy
23.11.2020

Inštitút dcér Márie Pomocnice - Saleziánky