Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

Inštitút dcér Márie Pomocnice - Saleziánky