Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa