Schematizmus banskobystrickej diecézy
23.11.2020

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul - Vincentky