Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky - Vincentky