Schematizmus banskobystrickej diecézy
23.11.2020

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského