Schematizmus banskobystrickej diecézy
21.4.2021

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského