Schematizmus banskobystrickej diecézy
2.3.2021

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne