Schematizmus banskobystrickej diecézy
29.11.2020

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne