Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

Farnosť: Opatovce nad Nitrou