Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Farnosť: Vígľašská Huta - Kalinka