Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Farnosť: Partizánske 3 - Šimonovany