Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Diecézny školský úrad, Banská Bystrica