Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene