Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Univerzitné pastoračné centrum Š. Moysesa, biskupa, Banská Bystrica