Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Pápežské misijné diela, Banská Bystrica