Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Centrum voľného času na Kapitulskej ulici - Banská Bystrica